Past Chairpersons from Guwahati (North Eastern) Chapter of EIRC of ICSI

Sl. No. Name Years
1 CS Chandan Kr. Dowerah 1997-1998
2 CS B.J.Barua 1998-2002
3 CS Ashok Kr. Agrawala 2002-2005
4 CS O.P. Rathi 2005-2006
5 CS Narayan Sharma 2006-2008
6 CS Purshotam Gaggar 2008-2009
7 CS Anjan Talukdar 2009-2010
8 CS Ashok Kr. Agrawala 2010-2011
9 CS Raj Kumar Sharma 2011-2013
10 CS Ashok Kr. Agrawala 2013-2014
11 CS Pankaj Jain 2014-2016
12 CS Biman Debnath 2016-2017
13 CS Amit Pareek 2017-2018
14 CS Pravin Kr. Chhajer 2018-2019
15 CS Vikash Kumar Jain 2019-2020
16 CS Bishal Harlalka 2020-2021
17 CS Kushal B. Bagadia 2021-2022
18 CS Pradeep Sharma 2022-2023
19 CS Nikhil Jain Gangwal 2023-2024