• Hitesh Kakani

  Hitesh Kakani

  Chairman

  23-A-11, BAPU NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN - 311001 (Mobile) 94611 78040 kakani.hitesh@gmail.com

 • RUCHIN KUMAR NAHAR

  RUCHIN KUMAR NAHAR

  Vice-Chairman

  F-68, AZAD NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN- 311 001 (Mobile) 94132 16265 ruchinnahar@yahoo.co.in

 • ADITI BABEL

  ADITI BABEL

  Secretary

  SG-2730, SUWANA, BHILWARA, RAJASTHAN - 311001 (Mobile) 70232 60109 cs.aditibabel@gmail.com

 • LOKESH MUNDRA

  LOKESH MUNDRA

  Member

  HAMIRGARH, DISTT- BHILWARA (RAJASTHAN)-311001 (Office) 97826 81865 (Mobile) 93510 62343 cslokeshmundra86@gmail.com

 • PUSHPENDRA SINGH

  PUSHPENDRA SINGH

  Member

  7-G-31, KARAMCHARI COLONY, PATEL NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN - 311001 (Office) 95097 81737 (Mobile) 89490 30571 cspushpendrasingh@gmail.com

 • Ajay Nolakha

  Ajay Nolakha

  Member

  1, SANWARIYA MANDIR KE PASS, AZAD NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN - 311001 (Mobile) 95299 93833 ajay.nolakha1@gmail.com